روانشناسی

به جای نابغه، خوشبخت تربیت کنید

چندی ست که خانواده ها در این تب و تاب افتاده اند که کودکمان را فلان کلاس و بهمان موسسه ثبت نام کنیم تا نابغه شود.و بعد از کلی رفت و امد نتیجه ای جز خشم و اضطراب و افسردگی برای کودکشان ندارد.

 گیریم که کودک شما بتواند یک عدد 8 رقمی را در یک عدد 5 رقمی ضرب کند و جوابش را در یک صدم ثانیه بگوید، یا بتواند در 15 سالگی لیسانس بگیرد، یا حافظ کل دیوان حافظ و سعدی و مولانا شود....

 آن وقت می تواند درست زندگی کند؟از زندگی لذت ببرد؟ مسایلش را حل کند؟ درست تصمیم بگیرد؟ دوست پیدا کند؟ اصلا می تواند بخندد؟

 کودکان ما نیازی به نابغه شدن ندارند،

 اما نیاز دارند که بدانند چگونه زندگی کنند.

 نیاز دارند که توانایی هایشان را بشناسند و بتوانند آنها را بکار گیرند.

 حقشان نیست بار آرزوهای از دست رفته ما را به دوش بکشند و کودکی شان فدای خواسته های ما شود.

حقشان این است که مطابق شخصیتشان پرورش داده شوند.

حقشان این است که شاد باشند و از زندگی لذت ببر .


✅ شش جمله از روانشناسي!


🌹مهم بودن را فراموش کنید 

تا آرامش نصیبتان شود.


🌹به یاد داشته باشید هر چه کمتر 

نیازمند تحسین دیگران باشید؛ 

بیشتر تحسین میشوید.


🌹گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار کنید

 و خوشبخت زندگی کنید.


🌹فراموش نکنید هر گز نمیتوانید 

عیب خود را با عیب جویی از دیگران رفع کنید.


🌹یادتان باشد هر گاه در کار یا تصمیمی 

همه با شما هم عقیده اند؛ احتمال بدهيد

که داريد اشتباه می کنید.


🌹اگر در مورد مردم قضاوت کنید دیگر وقتی برای رفع عیوب خود و دوست داشتن 

دیگران نخواهید داشت.

/ 1 نظر / 51 بازدید